Lepco Distributions Inc.


Company name: Lepco Distributions Inc.
Country: Canada
Province: Quebec
City: Saint-laurent
Address: 4590 boul Henri-Bourassa O
ZIP code: H4L 1A8
Phone: 5143363331
Site: www.lepco.ca
On this company found complaints: 0

Description of the company

Lepco Distributions Inc.
4590 boul Henri-Bourassa O, Saint-laurent, Quebec, H4L 1A8, Canada
5143363331


AslГSnda çok Гseydir, TГ¼rk olmak. TГ¼rk olmak, OsmanlГS ’nГSn borcunu Г¶demektir. DoГ°u Roma ’yГS da BatГS Roma ’yГS da yГSkГSp, yeni Roma olan AB ’ye girmeye çalГSГsmaktГSr TГ¼rk olmak... TГ¼rk olmak KГSbrГSs ’ta, HocalГS ’da, Anadolu ’da ve Balkanlar ’da soykГSrГSma uГ°rayГSp, yapmadГSГ°ГSn soykГSrГSmla suçlanmaktГSr. TГ¼rk olmak Г‡anakkale ’de Г¶lmektir. Г‡anakkale ’de Г¶lmeden Г¶nce dГ¼Гsmana su vermektir... TГ¼rk olmak, Asya ’da batГSlГS, Avrupa ’da doГ°ulu diye tepki gГ¶rmektir. Irk sГ¶zГ¼nГ¼ bilmeden yaГsamak, yaradГSlanГS Yaradandan Г¶tГ¼rГ¼ sevmektir. TГ¼rk olmak en zayГSf gГ¼nГ¼nde bile dГ¼nyaya meydan okumak, en dertli gГ¼nГ¼nde bile her ufunetin bir Гsafakta biteceГ°ini bilerek tevekkГ¼l gГ¶stermektir. Zor iГstir TГ¼rk olmak.TГ¼rk olmak, medeniyetler mezarlГSГ°ГS Anadolu ’da dik durabilmektir.